ການນໍາໃຊ້ໄຟສຸກເສີນ


ອຸປັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການນັກຂັບຂີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດ ຈົນນໍາໄປສູ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດເຊັນ ການຂ້າມທາງ 4 ແຍກໂດຍເປີດໄຟສຸກເສີນຍັງພົບເຫັນຈໍານວນຫຼາຍ ຜູ້ຂັບເຈດຕະນາດີທີ່ຕ້ອງການແຈ້ງໃຫ້ລົດຄັນອື່ນຮູ້ວ່າຕ້ອງການໄປຊື່, ແຕ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ແລ່ນມາທາງດ້ານຂ້າງເຂົ້າໃຈຜິດວ່າກຽມຈະລ້ຽວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິດເຫັດໄດ້. ໂດຍການຂັບຂີ່ຜ່ານທາງສີ່ແຍກທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ພຽງແຕ່ທ່ານເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ໃຫ້ລົດທາງຫຼັກແລ່ນຜ່ານໄປກ່ອນ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນໄຟສຸກເສີນໃດໆທັງໝົດ ພຽງທໍ່ນີ້ກໍໍປອດໄພແລ້ວ.


ວີດີໂອນີ້ ເປັນຕົວຢາງການຂ້າມທາງ 4 ແຍກທີ່ຜິດວິທີ່

#້hardzardlight #ໄຟສຸກເສີນ #ນໍາໃຊ້ໄຟສຸກເສີນ #ຈະລາຈອນ #ຮູ້ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ #ລະບຽບຈະລາຈອນ #ຂັບຂີ່ປອດໄພ188 views0 comments

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ