ສີສັນຍານໄຟເຕືອນທີ່ຄອນໂຊນໜ້າລົດ ຫຼື ໜ້າປັດອັນຕະລາຍແນວໃດ?

ສັນຍານເຕືອນສີຂຽວ/ຟ້າໝາຍເຖິງ ກໍາລັງໃຊ້ງານຢູ່ ສັນຍານເຕືອນໄຟ ສີເຫຼືອງໝາຍເຖິງ ການເຕືອນໃຫ້ກວດສອບແຕ່ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ ສັນຍານເຕືອນໄຟສີແດງໝາຍເຖິງ ໃຫ້ກວດສອບໂດຍທັນທີ ຫຼື ຫຍຸດໃຊ້ງານເພື່ອຄວາມປອດໄພ

+ ສັນຍານເຕືອນໄຟສີແດງ

ຖ້າສັນຍານເຕືອນສີແດງສະແດງຂື້ນ ມາຕອນທີ່ເຮົາສະຕາດຈັກລົດແລ້ວດັບລົງที่ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເຈົ້າ, ແຕ່ຖ້າເມື່ອສັນຍານເຕືອນຂື້ນແລ້ວຍັງຄ້າງຢູ່ ກະລຸນາໄປເຂົ້າຊ້ອມແປງລົດທ່ານທັນທີ່ ເພາະຖ້າເຮົາຍັງຝຶນໃຊ້ງານຢູ່ຈະເກີດອັນຕະຫຼາຍຂື້ນໄດ້.

+ ສັນຍານເຕືອນສີເຫຼືອງ

ຈະເປັນສັນຍານເຕືອນ ສົມຊື່ ເພາະ ລົດເຮົາຍັງສາມາດຂັບໄດ້ຢູ່ ພຽງແຕ່ຕຽມຈັດຕາຕະລາງເອົາລົດເຂົ້າກວດສອບເພື່ອໝັ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ + ສັນຍານໄຟເຕືອນ ສີຂຽງ/ຟ້າ
ສັນຍານສຸດທ້າຍເປັນການບອກວ່າ ເຮົາກໍາລັງໃຊ້ງານລະບົບນັ້ນໆຢູ່ ບໍ່ໄດ້ເປັນສັນຍານເຕືອນອັນຕາລາຍແຕ່ຍ່າງໃດ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະເປັນການໃຊ້ງານລະບົບໄຟຕ່າງໆ

ແຕ່ວ່າລົດແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ໃນແຕ່ລະລຸ້ນກໍ້ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຮົາເລີຍລວມມິດທຸກຍ່າງມາໃຫ້ເບິ່ງ ເພື່ອລົດເຮົາຄັນມີສັນຍານໄຟແປກໆ ສະແດງຂື້ນມາ

ຄັ້ງນີ້ເຮົາຈະໄດ້ລົດຍ່າງໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂື້ນ ມີສັນຍາລັກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ກໍ່ຕ້ອງບໍ່ຕົກໃຈກັນແລ້ວ. #ຂັບຂີ່ປອດໄພ ເຂົ້າໃຈໄຟສັນຍານເຕືອນໜ້າລົດເພື່ອເບິ່ງລົດຂອງທ່ານໄດ້ຍ່າງທຶກຕ້ອງ

ທີ່ມາຂໍ້ມູນ: Frank.co.th

114 views0 comments

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ