top of page

ເງື່ອນໄຂການສອບເສັງໂດຍສານ D

ເງື່ອນໄຂການສອບເສັງໂດຍສານ D ປະເພດ ຫຼຶ ລົດເມ 1.⁠ ⁠ມີໃບຂັບຂີ່ B ມາກ່ອນ 2ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີອາຍຸ 23 ປີ ຂື້ນໄປ ຈັງສອບເສັປະເພດ D ໄດ້

ສາມາດຂັບ ລົດ ໂດຍສານນ້ອຍ 4ລໍ້, ລົດຕູ້ 15 ບ່ອນນັ່ງປ້າຍຂາວ 2.⁠ ⁠ມີໃບຂັບຂີ່ BC ມາກ່ອນ 2ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີອາຍຸ 25 ປີ ຂື້ນໄປ ຈັງສອບເສັປະເພດ D ໄດ້

ສາມາດຂັບ ລົດ ໂດຍສານນ້ອຍ 4ລໍ້, ລົດຕູ້ປ້າຍຂາວ, ລົດເມ 25ບ່ອນນັ່ງ , ລົດເມ 45 ບ່ອນນັ່ງ

ສອບຖາມທີເບີ 020 99579789

2 views0 comments

Comments


bottom of page