ລາຍລະອຽດ ການກວດ​ເຊັກ​ລົດ ດ້ວຍ​ໂຕທ່ານເອງ


1. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະຫວ່າງ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະບົບ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໂດຍ​ເດັດຂາດ ສຳຫຼັບລົດ​ທີ່​ມີ​ປັນຫາ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ເຕີມ​ລ້ຽງ​ເອົາ​ໄວ້.

1.  ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະຫວ່າງ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະບົບ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໂດຍ​ເດັດຂາດ ສຳຫຼັບລົດ​ທີ່​ມີ​ປັນຫາ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ເຕີມ​ລ້ຽງ​ເອົາ​ໄວ້
ຮູບການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ

2. ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ( ສຳຫຼັບລົດ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ) ​ໂປດ​ສຶກສາວິທີ​ການ​ວັດ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ຈາກ​ເອກະສານຄູ່​ມື​ປະຈຳ​ລົດ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ.

 ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ( ສຳຫຼັບລົດ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ) ​ໂປດ​ສຶກສາວິທີ​ການ​ວັດ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ຈາກ​ເອກະສານຄູ່​ມື​ປະຈຳ​ລົດ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ.
ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້

3. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ( ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ) ການກວດ​ສອບ​ທັງ 6 ຊ່ອງ ​ແລ້ວ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ​ຈົນ​ເຖີງລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ສົມມຸດ​ວ່າ​ຊ່ອງ​​ໃດ​ຊ່ອງໜຶ່ງ ນໍ້າກັ່ນ​ຂາດຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ທັງ​ລູກ ​ເສື່​ອມ

ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ໄດ້ ​ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໝັ່ນກວດ​ເຊັກ ​ແລະ ປິດ​ຝາ​ໃຫ້​ສະ​ນິດ​ທຸກ​ຄັ້ງ

​ເປີດ​ຝາ​ເຕີມ​ນໍ້