ລາຍລະອຽດ ການກວດ​ເຊັກ​ລົດ ດ້ວຍ​ໂຕທ່ານເອງ


1. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະຫວ່າງ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະບົບ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໂດຍ​ເດັດຂາດ ສຳຫຼັບລົດ​ທີ່​ມີ​ປັນຫາ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ເຕີມ​ລ້ຽງ​ເອົາ​ໄວ້.

1.  ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະຫວ່າງ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະບົບ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໂດຍ​ເດັດຂາດ ສຳຫຼັບລົດ​ທີ່​ມີ​ປັນຫາ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ເຕີມ​ລ້ຽງ​ເອົາ​ໄວ້
ຮູບການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ

2. ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ( ສຳຫຼັບລົດ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ) ​ໂປດ​ສຶກສາວິທີ​ການ​ວັດ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ຈາກ​ເອກະສານຄູ່​ມື​ປະຈຳ​ລົດ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ.

 ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ( ສຳຫຼັບລົດ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ) ​ໂປດ​ສຶກສາວິທີ​ການ​ວັດ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ຈາກ​ເອກະສານຄູ່​ມື​ປະຈຳ​ລົດ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ.
ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້

3. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ( ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ) ການກວດ​ສອບ​ທັງ 6 ຊ່ອງ ​ແລ້ວ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ​ຈົນ​ເຖີງລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ສົມມຸດ​ວ່າ​ຊ່ອງ​​ໃດ​ຊ່ອງໜຶ່ງ ນໍ້າກັ່ນ​ຂາດຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ທັງ​ລູກ ​ເສື່​ອມ

ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ໄດ້ ​ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໝັ່ນກວດ​ເຊັກ ​ແລະ ປິດ​ຝາ​ໃຫ້​ສະ​ນິດ​ທຸກ​ຄັ້ງ

​ເປີດ​ຝາ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ​ແລ້ວ​ເບີ່​ງວ່າ ​ເອົາ​ແຕ່​ນໍ້າກົດ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແຕະ​ທີ່​ຂອບ​ພລາສຕິກ ດ້ານ​ລຸ່ມ ​ເປັນອັນ​ໃຊ້​ໄດ້

ນໍ້າທີ່ຢູ່​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່

ນໍ້າທີ່​ເຮົາ​ເຕີມ​ລົງ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກັ່ນ ເຕີມ​ແຕະ​ຂອບ​ພລາສຕິກ​ດ້ານ​ລຸ່ມ ດັ່ງ​ຮູບ ຄວນໝັ່ນກວດ​ເຊັກ​ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ແຫ້ງ.

ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ( ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ) ການກວດ​ສອບ​ທັງ 6 ຊ່ອງ ​ແລ້ວ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ​ຈົນ​ເຖີງລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ສົມມຸດ​ວ່າ​ຊ່ອງ​​ໃດ​ຊ່ອງໜຶ່ງ ນໍ້າກັ່ນ​ຂາດຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ທັງ​ລູກ ​ເສື່​ອມ ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ໄດ້ ​ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໝັ່ນກວດ​ເຊັກ ​ແລະ ປິດ​ຝາ​ໃຫ້​ສະ​ນິດ​ທຸກ​ຄັ້ງ  ​ເປີດ​ຝາ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ​ແລ້ວ​ເບີ່​ງວ່າ ​ເອົາ​ແຕ່​ນໍ້າກົດ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແຕະ​ທີ່​ຂອບ​ພລາສຕິກ ດ້ານ​ລຸ່ມ ​ເປັນອັນ​ໃຊ້​ໄດ້ ນໍ້າທີ່ຢູ່​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ນໍ້າທີ່​ເຮົາ​ເຕີມ​ລົງ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກັ່ນ
ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ (ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ)

4. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ​ນໍ້າຫຼໍ່​ເຢັນ​ໃນໝໍ້ນໍ້າ ​ແລະ ​ໃນ​ຖັງ​ພັກ​ນໍ້າສຳຮອງ ຕອນ​ເຊົ້າໆ ກ່ອນ​ສະ​ຕາດ​ລົດ ​ເຄື່ອງ​ຍັງ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ກໍ​ສາມາດເປີດຝາໝໍ້ນໍ້າອອກ​ມາ​ເບີ່​ງ​ໄດ້ ​ເບີ່​ງສີ ​ເບີ່​ງສະພາບ ຖ້າ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ​ກໍ​ສົມຄວນ​ປ່ຽນຖ່າຍ​ອອກ​ມາ​ໄດ້​ແລ້ວ ອີກ​ຈຸດ​ທີ່​ສາມາດ​ເບີ່​ງ​ໄດ້​ນັ້ນກໍ​ຄື​ທີ່​ຖັງ​ພັກ​ນໍ້າສຳຮອງ.

​ໄລຍະ​ເວລາ ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ​ ​ແນະນຳ​ທຸກໆ 40,000 Km ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ.

ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ​ນໍ້າຫຼໍ່​ເຢັນ​ໃນໝໍ້ນໍ້າ

5. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເບ​ກ ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ຫາກ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການລົດ​ລົງ ຄວນ​ຮີບ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ເຊັກ​ຈຸດ​ທີ່​ຮົ່ວ​ຊຶມ ຫຼື ນຳລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ໃຫ້​ຊ່າງ​ຜູ້​ຊຳ​ນານ​ກວດ​ສອບສາ​ເຫດ ​ແລ້ວ​ແກ້​ໄຂ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ ລະບົບ​ນ້ຳມັນ​ເບ​ກ ຈະ​ບໍ່ລົດ​ລົງຫຼາຍ​ເກີນ​ ຖ້າ​ບໍ່ມີ​ເຫດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆ ມາ​ແຊກ​ຊ້ອນ ຖ້າ​ເບີ່​ງ​ແລ້ວ​ພົບ​ວ່າ ມີ​ສີ​ທີ່​ດຳ​ຄ້ຳຫຼາຍກວ່າ​ປົກກະຕິ ​ແລ້ວ​ຄັ້ງສຸດ​ທ້າ​ຍທີ່​ປ່ຽນຖ່າຍກໍ​ຈື່​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ ກໍ​ເຖີງ​ເວລາ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ ​ແນະນຳ​ທຸກໆ 40,000 Km ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ.


ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເບ​ກ

6. ​​ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ຄຣາດ​ ( ສໍາລັບ​ລົດຍົນ​ເກ​ຍທຳ​ມະ​ດາ ) ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການ​ພ່ອງຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ຄວນ​ຮີບ​ແກ້​ໄຂ ກວດ​ເຊັກ​ຈຸດ​ຮົ່ວ​ຊືມ ຫຼື ນຳ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ໃຫ້​ຊ່າງ​ຜູ້​ຊຳນານ​ງານ​ກວດ​ສອບ​ສາ​ເຫດ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ລະບົບ​ນໍ້າມັນ​ຄາດຣ ຈະ​ບໍ່ພ່ອງ​ຫາຍ​ໄປຫຼາຍ​ເກີນ​ ຖ້າບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆມາ​ແຊກ​ຊ້ອນ ຖ້າ​ເບີ່​ງ​ແລ້ວ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ສີດຳ​ຄໍ້າຫຼາຍກວ່າ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ປ່ຽນຖ່າຍ​ກໍ່​ຈະ​ຈື່​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ ກໍ່​ຮອດ​ເວລາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ແລ້ວ

​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ ​ແນະນຳ​ທຸກໆ 40,000 km. ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ.

ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ຄຣາດ

7. ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ນໍ້າມັນ​ພວງມະ​ໄລພາວ​ເວີ້​​ໃນ​ກະປຸກ ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການ​ພ່ອງ​ຫາຍ​ໄປ ຄວນ​ຮີບ​ແກ້​ໄຂ

ກວດເຊັກຈຸດຮົ່ວຊືມ ຫຼື ນຳລົດຂອງທ່ານໄປໃຫ້ຊ່າງຜູ້ຊຳນານງານກວດສອບສາເຫດເພື່ອແກ້ໄຂ ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ລະບົບນໍ້າມັນພວງ​ມະ​ໄລ​ພາວ​ເວີ້​ຈະ​ບໍ່​ພ່ອງ ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆ ຖ້າເບີ່ງແລ້ວພົບວ່າມີສີດຳຄໍ້າຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິແລ້ວຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ປ່ຽນຖ່າຍກໍ່ຈະຈື່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ຮອດເວລາທີ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາແລ້ວ

ໄລຍະເວລາໃນການປ່ຽນຖ່າຍ ແນະນຳທຸກໆ 40,000 km. ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ