top of page

ລາຍລະອຽດ ການກວດ​ເຊັກ​ລົດ ດ້ວຍ​ໂຕທ່ານເອງ


1. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະຫວ່າງ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະບົບ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໂດຍ​ເດັດຂາດ ສຳຫຼັບລົດ​ທີ່​ມີ​ປັນຫາ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ເຕີມ​ລ້ຽງ​ເອົາ​ໄວ້.

1.  ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະຫວ່າງ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະບົບ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຈຸດ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ໂດຍ​ເດັດຂາດ ສຳຫຼັບລົດ​ທີ່​ມີ​ປັນຫາ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ເຕີມ​ລ້ຽງ​ເອົາ​ໄວ້
ຮູບການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ

2. ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ( ສຳຫຼັບລົດ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ) ​ໂປດ​ສຶກສາວິທີ​ການ​ວັດ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ຈາກ​ເອກະສານຄູ່​ມື​ປະຈຳ​ລົດ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ.

 ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ( ສຳຫຼັບລົດ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ) ​ໂປດ​ສຶກສາວິທີ​ການ​ວັດ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ຈາກ​ເອກະສານຄູ່​ມື​ປະຈຳ​ລົດ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ.
ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ ນໍ້າມັນ​​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້

3. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ( ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ) ການກວດ​ສອບ​ທັງ 6 ຊ່ອງ ​ແລ້ວ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ​ຈົນ​ເຖີງລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ສົມມຸດ​ວ່າ​ຊ່ອງ​​ໃດ​ຊ່ອງໜຶ່ງ ນໍ້າກັ່ນ​ຂາດຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ທັງ​ລູກ ​ເສື່​ອມ

ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ໄດ້ ​ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໝັ່ນກວດ​ເຊັກ ​ແລະ ປິດ​ຝາ​ໃຫ້​ສະ​ນິດ​ທຸກ​ຄັ້ງ

​ເປີດ​ຝາ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ​ແລ້ວ​ເບີ່​ງວ່າ ​ເອົາ​ແຕ່​ນໍ້າກົດ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແຕະ​ທີ່​ຂອບ​ພລາສຕິກ ດ້ານ​ລຸ່ມ ​ເປັນອັນ​ໃຊ້​ໄດ້

ນໍ້າທີ່ຢູ່​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່

ນໍ້າທີ່​ເຮົາ​ເຕີມ​ລົງ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກັ່ນ ເຕີມ​ແຕະ​ຂອບ​ພລາສຕິກ​ດ້ານ​ລຸ່ມ ດັ່ງ​ຮູບ ຄວນໝັ່ນກວດ​ເຊັກ​ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ແຫ້ງ.

ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ( ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ) ການກວດ​ສອບ​ທັງ 6 ຊ່ອງ ​ແລ້ວ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ​ຈົນ​ເຖີງລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ສົມມຸດ​ວ່າ​ຊ່ອງ​​ໃດ​ຊ່ອງໜຶ່ງ ນໍ້າກັ່ນ​ຂາດຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ທັງ​ລູກ ​ເສື່​ອມ ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄວ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ​ໄດ້ ​ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໝັ່ນກວດ​ເຊັກ ​ແລະ ປິດ​ຝາ​ໃຫ້​ສະ​ນິດ​ທຸກ​ຄັ້ງ  ​ເປີດ​ຝາ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ ​ແລ້ວ​ເບີ່​ງວ່າ ​ເອົາ​ແຕ່​ນໍ້າກົດ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແຕະ​ທີ່​ຂອບ​ພລາສຕິກ ດ້ານ​ລຸ່ມ ​ເປັນອັນ​ໃຊ້​ໄດ້ ນໍ້າທີ່ຢູ່​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ ນໍ້າທີ່​ເຮົາ​ເຕີມ​ລົງ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ = ນໍ້າກັ່ນ
ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າກັ່ນ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່ (ສຳຫຼັບ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ່​ແບບ​ເຕີມ​ນໍ້າກັ່ນ)

4. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ​ນໍ້າຫຼໍ່​ເຢັນ​ໃນໝໍ້ນໍ້າ ​ແລະ ​ໃນ​ຖັງ​ພັກ​ນໍ້າສຳຮອງ ຕອນ​ເຊົ້າໆ ກ່ອນ​ສະ​ຕາດ​ລົດ ​ເຄື່ອງ​ຍັງ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ກໍ​ສາມາດເປີດຝາໝໍ້ນໍ້າອອກ​ມາ​ເບີ່​ງ​ໄດ້ ​ເບີ່​ງສີ ​ເບີ່​ງສະພາບ ຖ້າ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ​ກໍ​ສົມຄວນ​ປ່ຽນຖ່າຍ​ອອກ​ມາ​ໄດ້​ແລ້ວ ອີກ​ຈຸດ​ທີ່​ສາມາດ​ເບີ່​ງ​ໄດ້​ນັ້ນກໍ​ຄື​ທີ່​ຖັງ​ພັກ​ນໍ້າສຳຮອງ.

​ໄລຍະ​ເວລາ ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ​ ​ແນະນຳ​ທຸກໆ 40,000 Km ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ.

ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ​ນໍ້າຫຼໍ່​ເຢັນ​ໃນໝໍ້ນໍ້າ

5. ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເບ​ກ ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ກຳນົດ ຫາກ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການລົດ​ລົງ ຄວນ​ຮີບ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ເຊັກ​ຈຸດ​ທີ່​ຮົ່ວ​ຊຶມ ຫຼື ນຳລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ໃຫ້​ຊ່າງ​ຜູ້​ຊຳ​ນານ​ກວດ​ສອບສາ​ເຫດ ​ແລ້ວ​ແກ້​ໄຂ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ ລະບົບ​ນ້ຳມັນ​ເບ​ກ ຈະ​ບໍ່ລົດ​ລົງຫຼາຍ​ເກີນ​ ຖ້າ​ບໍ່ມີ​ເຫດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆ ມາ​ແຊກ​ຊ້ອນ ຖ້າ​ເບີ່​ງ​ແລ້ວ​ພົບ​ວ່າ ມີ​ສີ​ທີ່​ດຳ​ຄ້ຳຫຼາຍກວ່າ​ປົກກະຕິ ​ແລ້ວ​ຄັ້ງສຸດ​ທ້າ​ຍທີ່​ປ່ຽນຖ່າຍກໍ​ຈື່​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ ກໍ​ເຖີງ​ເວລາ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ ​ແນະນຳ​ທຸກໆ 40,000 Km ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ.


ການກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ ນໍ້າມັນ​ເບ​ກ

6. ​​ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ຄຣາດ​ ( ສໍາລັບ​ລົດຍົນ​ເກ​ຍທຳ​ມະ​ດາ ) ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການ​ພ່ອງຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ຄວນ​ຮີບ​ແກ້​ໄຂ ກວດ​ເຊັກ​ຈຸດ​ຮົ່ວ​ຊືມ ຫຼື ນຳ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ໃຫ້​ຊ່າງ​ຜູ້​ຊຳນານ​ງານ​ກວດ​ສອບ​ສາ​ເຫດ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ລະບົບ​ນໍ້າມັນ​ຄາດຣ ຈະ​ບໍ່ພ່ອງ​ຫາຍ​ໄປຫຼາຍ​ເກີນ​ ຖ້າບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆມາ​ແຊກ​ຊ້ອນ ຖ້າ​ເບີ່​ງ​ແລ້ວ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ສີດຳ​ຄໍ້າຫຼາຍກວ່າ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ປ່ຽນຖ່າຍ​ກໍ່​ຈະ​ຈື່​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ ກໍ່​ຮອດ​ເວລາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ແລ້ວ

​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນຖ່າຍ ​ແນະນຳ​ທຸກໆ 40,000 km. ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ.

ການ​ກວດ​ເຊັກ​ລະດັບ​ນໍ້າມັນ​ຄຣາດ

7. ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ນໍ້າມັນ​ພວງມະ​ໄລພາວ​ເວີ້​​ໃນ​ກະປຸກ ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການ​ພ່ອງ​ຫາຍ​ໄປ ຄວນ​ຮີບ​ແກ້​ໄຂ

ກວດເຊັກຈຸດຮົ່ວຊືມ ຫຼື ນຳລົດຂອງທ່ານໄປໃຫ້ຊ່າງຜູ້ຊຳນານງານກວດສອບສາເຫດເພື່ອແກ້ໄຂ ​ເພາະວ່າ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ລະບົບນໍ້າມັນພວງ​ມະ​ໄລ​ພາວ​ເວີ້​ຈະ​ບໍ່​ພ່ອງ ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໃດໆ ຖ້າເບີ່ງແລ້ວພົບວ່າມີສີດຳຄໍ້າຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິແລ້ວຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ປ່ຽນຖ່າຍກໍ່ຈະຈື່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ຮອດເວລາທີ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາແລ້ວ

ໄລຍະເວລາໃນການປ່ຽນຖ່າຍ ແນະນຳທຸກໆ 40,000 km. ຫຼື ທຸກໆ 2 ປີ

​ການກວດ​ເຊັກ​ນໍ້າມັນ​ພວງມະ​ໄລພາວ​ເວີ້​​ໃນ​ກະປຸກ

8. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຕີມ​ນໍ້າໃນ​ຖັງ​ນໍ້າ​ສີດ​ແວ່ນ ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເຕີມ​ໃຫ້​ເຕັມ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ​ເພາະວ່າ​ເສັ້ນທາງ​ຂ້າງໜ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ເຈີ​ກັບ​ຫຍັງ​ແດ່ ພໍ່​ຮອດ​ເວລາ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ມັນ​ກໍ່​ຈະ​ລຳ​ບາກ​ໃຈ.9. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​​ໄສ້​ກ່ອງ​ອາກາດ​ລົດດຽວນີ້​ຫາ​ບ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເປົ່ງ​ໄສ້​ກ່ອງ​ອາກາດ​ໄດ້​ຍາກຫຼາຍ​ເລີຍ​ຕ່ອງ​ໃຊ້​ວິ​ທີ່ ປ່ຽນທຸກໆ 20,000 km, ຖ້າ​ຈະ​ປ່ຽນທຸກໆ 40,000 km ຕາມ​ທີ່​ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ກໍ່​ໄດ້ ​ແບບ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຈະ​ປະ​ຫຍັດ​ເງີ​ນກວ່າ ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ບໍ່​ລືມ​ວ່າ​ໄສ້​ກ່ອງ​ອາກາດ​ທີ່​ບໍ່​ອຸດ​ຕັນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ປະ​ຫຍັດ​ນໍ້າມັນ​ໄດ້.

ການກວດ​ເຊັກ​​ໄສ້​ກ່ອງ​ອາກາດ​ລົດ

10. ​ເຮັດ​ການ​ກວດ​ເຊັກ​ປັບ​ຕັ້ງ​ສາຍພານ​ຄອມ​ແອ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ນິ້ວມື​ກົດ​ບໍລິ​ເວນ​ກີ່​ງກາງ​ສາຍພານ ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ສາຍພານ​ຢ່ອຍ ຄວນ​ມີ​ກາ​ນປັບ​ຕັ້ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່ກຳນົດ ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ສາຍພານໜ້າ​ເຄື່ອງ​ຈະ​ຂາດ​ໄດ້​ໂດຍ​ງ່າຍ ຍົກ​ເວັ້ນມີ​ກ້ອນ​ຫີນ​ເດັ້ນ​ໃສ່ ຫຼື ສາຍພານ​ແຕກ​ກອບ ຮ່ອນ ຫຼຸ​ດ ຕາມ​ອາຍຸ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ ສ່ວນ​ໃຫ່ຍທີ່​ປ່ຽນກໍ່​ຈະ​ເຈີ້​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທົນ​ສຽງດັງ​ບໍ່​ໄດ້ ພໍ​ປ່ຽນ​ແລ້ວ​ສຽງດັງ​ກໍ່​ຫາຍ​ໄປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະບາຍ​ໃຈ​ຂື້ນ ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍສາຍພານ​ຕົວ​ນີ້​ກໍ່​ຈະ​ປະມານ 50,000 km. ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ສະພາບ​ເລີ່​ມບໍ່​ດີ​ແລ້ວກໍ່​ຄວນ​ປັບ​ປ່ຽນ​ເລີຍ​ດີກ​ວ່າ​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ໄປ​ຂາດ​ຢູ່​ກາງ​ທາງ.


11. ​ເຮັດ​ການກວ​ດ​ເຊັກ​ປັບ​ຕັ້ງ​ສາຍພານ​ໄດຣຊາດຣ ​ໂດຍ​ຈະ​ໃຊ້​ນິ້ວມື​ກົດ​ບໍລິ​ເວນ​ກີ່​ງກາງ​ສາຍພານ ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ສາຍພານ ຢ່ອຍຄວນມີການປັບຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ກຳນົດ ໂດຍປົກກະຕິສາຍພານໜ້າເຄື່ອງຈະຂາ ດໄດ້ໂດຍງ່າຍ ຍົກເວັ້ນມີກ້ອນຫີນເດັ້ນໃສ່ ຫຼື ສາຍພານແຕກກອບ ຮ່ອນ ຫຼຸດ ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ​ສາຍພານ ສາຍພານ​ເສັ້ນ​ນີ້​ເກີນ 100,000km. ​ແນ່ນອນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ສາຍພານ​ເສັ້ນ​​ໃຫ່ຍ ​ແຕ່​ອີ່​ຫຍັງ​ກະ​ເກີດ​ຂື້​ນໄດ້ ​ແຕ່ກໍ່​ຕ້ອງ​ເບີ່​ງຕາມ​ສະພາບ​ສາຍພານ ​ແຕ່​ຖ້າວ່າ​ສະພາບ​ບໍ່​ດີກໍ່​ຄວນ​ຮີບ​ປ່ຽນ.

​ເຮັດ​ການກວ​ດ​ເຊັກ​ປັບ​ຕັ້ງ​ສາຍພານ​ໄດຣຊາດຣ

12. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຮົ່ວ​ຊື່​ມຂອງ​ທໍ່ຕ່າງໆ​ໂດຍ​ຮອບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈະ​ມີ​ການກວດ​ເຊັກ​ສີ່​ງຜິດ​ປົກ​ກະຕິ​ຕ່າງ​ໆ​ໂດຍ​ທົ່ວໆ​ໄປ ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ສະພາບ​ພ້ອມ​ໃຊ້​ງານ​ ບໍ່​ມີ​ການ ຮົ່ວ ຊືມ​ເຍີ້​ມ ຫຼື ນໍ້າມັນ​ໄຫຼອອກ​ມາ ຖ້າ​ກວດ​ສອບ​ແລ້ວ​ພົບ​ເຫັນ​ກໍ່​ຮີບ​ປ່ຽນບໍ່​ຄວນ​ປ່ອຍ​ປະລະ​ເລີຍ​.

​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຮົ່ວ​ຊື່​ມຂອງ​ທໍ່ຕ່າງໆ​ໂດຍ​ຮອບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​

13. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຊືມຮົ່ວ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ລ່າງຂອງລົດ​ເປັນ​ການກວດ​ເຊັກ​ສີ່​ງຜິດ​ປົກກະຕິ​ຕ່າງໆ​ໂດຍ​ທົ່ວໆ​ ໄປ ວ່າຍັງມີສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ ບໍ່ມີການ ຮົ່ວ ຊືມ ເຍີ້ມ ຫຼື ນໍ້າມັນໄຫຼອອກມາ ຖ້າກວດສອບແລ້ວພົບເຫັນກໍ່ຮີບປ່ຽນບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍ.


​ເຮັດ​ການກວ​ດ​ເຊັກ​ຊ່ອງ​ລ່າງ​ດ້ານໜ້າ ຊ້າຍ-​ຂວາ​ແລະ ລະບົບ​ກັນ​ສະ​ເທືອ​ນ

14. ​ເຮັດ​ການກວ​ດ​ເຊັກ​ຊ່ອງ​ລ່າງ​ດ້ານໜ້າ ຊ້າຍ-​ຂວາ​ແລະ ລະບົບ​ກັນ​ສະ​ເທືອ​ນ ກວດ​ເບີ່​ງວ່າ​ມີ​ການ​ຮົ່ວ​ຊືມ​ເຍີ້​ມ ຂອງ​ອຸປະກອນ​ຕ່າງໆ ສ່ວນ​ບໍລິ​ເວນ​ຢາງ​ລູກໝາກຕ່າງໆ​ ​ເມື່ອ​ພົບ​ວ່າ​ມັນຫຼຸດ ​ເສຍ​ຫາຍ ກໍ່​ຄວນ​ປັບ​ປ່ຽນ​ໄປ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງ​ອາ​ໄລ່.ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຊືມຮົ່ວ​ຂອງ​ຊຸດ​ເກ​ຍ


15. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຊືມຮົ່ວ​ຂອງ​ຊຸດ​ເກ​ຍບໍ່​ວ່າ​ຈະ ​ເປັນ​ເກ​ຍກະປຸກ ຫຼື ​ເກ​ຍອໍ​ໂຕ້ ກໍ່​ໃຊ້ຫຼັກການ​ດຽວກັນກວດ ​ເບີ່​ງວ່າມີການ​ຮົ່ວ​ຊືມຂອງ​ອຸ​ປະກອນ​ຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່
16. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຮົ່ວ​ຊືມຂອງ​ຊຸດ​ເຟື່ອງທ້າຍກວດ​ເບີ່​ງວ່າ​ມີ​ການ​ຮົ່ວ​ຊືມຂອງ​ອຸປະກອນ​ຕ່າງໆຫຼື ບໍ່


ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ການ​ຮົ່ວ​ຊືມຂອງ​ຊຸດ​ເຟື່ອງທ້າຍ

17. ເຮັດການກວດເຊັກຊ່ອງລ່າງດ້ານຫຼັງ ຊ້າຍ-ຂວາ ແລະ ລະບົບກັນສະເທືອນ ກວດເບີ່ງວ່າມີການຮົ່ວຊືມຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່
ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ຢາງ​ຊໍາຮອງ

18. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ຢາງ​ຊໍາຮອງ ກວດ​ເຕີມ​ລົມ​ຢາງ​ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ​ຢາ​ງປົກກະຕິ ລອງ​ຖອດ​ອອກ​ມາກ​ວດ​ເບີ່​ງ​ເພື່ອ​ເອົາ​ໄວ້​ໃຊ້​ເວລາ​ຈຳ​ເປັນ ການ​ທີ່​ເຮົາ​ນຳ​ເອົາ​ຢາງ​ອາ​ໄລ່ອອກ​ມາກ​ວດ​ເຊັກ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ວ່າ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ​ເຮົາ​ສາມາດ​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ໄດ້ ຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ກວດ​ເຊັກ​ເບີ່​ງ​ເຮົາ​ກໍ່​ຈະ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຢາງ​ຊໍາຮອງ​ມີ ຫຼື ບໍ່​ມີ ຖ້າ​ມື້ໜື່ງ​ເຮົາ​ຕ້ອງ ການ​ໃຊ້​ງານ​ແລ້ວ​ມັນ​ບໍ່​ພ້ອມ​ໃຊ້ ອັນ​ນີ້​ແຫຼະຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນຫາ​ສຳຫຼັບ​ເຮົາ ດົນໆ​ເອົາ​ລົງ​ມາກ​ວດ​ເຊັກ​ແນ່​ກະດີ.
19. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ລົມ​ຢາງ​ລົດ​ແລະ ສະພາບ​ຂອງ​ຢາງ​ລົດ​ທັງ4 ລໍ້ ວ່າ​ສະພາບ​ພ້ອມ​ໃຊ້ງານ ຫຼື ບໍ່ ມີ​ສີ່​ງທີ່​ຜິດ​ປົກະຕິ​ໃດໆ

​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ລົມ​ຢາງ​ຖ້າ​ພົບ​ວ່າ​ລົມ​ຢາງ​ເສັ້ນ​ໃດ​ລົມ​ໜ້ອຍກວ່າ​ປົກກະຕິ​ສະ​ແດງ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຮົ່ອຊືມ ຄວນ​ຮີບ​ປ່ຽນ ຫຼື ຈອດ​ໃນ​ທັນ​ທີ່ ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຖອດ​ຢາງ​ອາ​ໄລ່​ມາ​ໃຊ້​ໃນ​ໄລຍະ​ທາງ
20. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​ໄສ້​ກ່ອງ​ລະບົບ​ປັບ​ອາກາດ​ຂອງ​ລົດ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ປ່ຽນທຸກໆ20,000 km ຫຼື ທຸກໆ 6 ​ເດືອນ​ກໍ່​ໄດ້


ການກວດ​ເຊັກ​ໄສ້​ກ່ອງ​ລະບົບ​ປັບ​ອາກາດ

21. ​ເຮັດ​ກາ​ນກວດ​ເຊັກ​ສັນຍານ​ໄຟ​​ເຕືອນຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກ​ສະຕຮາ​ດ​ເຄື່ອງ​ວ່າ​ປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ສະຕຮາດ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ງານ​ປົກກະຕິ ​ໄຟ​ສັນຍານ​ເຕືອນ​ຕ່າງໆບໍ່​ຄ່ອຍ​ຈະ​ມັກ​ໂຊ​ຂຶ້ນ ຍົກ​ເວັ້ນວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກກະຕິ​ໃດໆ ສຳຄັນ​ແມ່ນ​ຮູບກາ​ໄຟ​ເຕືອນ​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ລົດ​ກຳລັງ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ສັນຍານ​ໄຟ​ສີ​ແດງ​ຂື້ນ​ມາ ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ມອດ​ຈັກ​ໃນ​ທັນ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ຝືນ​ຂັບ ບໍ່​ວ່າ​ສູນ​ບໍລິການ​ຈະ​ຢູ່​ທາງໜ້າກໍ່ຕາມ ​ເພະ​ຫາກ​ວ່າ​ແຮງ​ດັນ​ນໍ້າມັນ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ລົດ​ມີ​ບັນຫາ ຖ້າ​ຝືນ​ຂັບ​ຕໍ່​ໄປ​ກໍ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລົດ​​ເພ​ກ່ອນ​ເກົ່າ ສະ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈື່ງ​ແນະນຳ​ບໍ່​ໃຫ້​ໃຊ້​ລົດ​ບໍ່​ວ່າ​ກໍລະນີ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ຄວນ​ໃຫ້​ຊ່າງ​ຜູ້​ຊຳນານ​ມາ    ກ​ວດ​ເຊັກ22. ​ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​​ໄຟ​ຊ່ອງ​ສະຫວ່າງ ​ແລະ ​ໄຟ​ສັນຍານ​ຕ່າງໆ ວ່າ​ພ້ອມ​ໃຊ້​ງານ ຫຼື ບໍ່ ​ເວລາ​ວ່າງໆກະລ​ອງກວດ​ເຊັກ​ເບີ່ງ ບາດ​ເວລາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ລົດ​​ເດີນທາງ​ໄກ ລະດົບຕາ​ໄຟ​ລົດ​ຈື່ງສຳຄັນ​ຫຼາຍສ່ວນ 1 ຂອງ​ອຸປະຕິ​ເຫດ​ທີ່​ເກີດ​ຂື້ນ​ແມ່ນ​ເກີ​ດມາ​ຈາກ​ຄົນໜື່ງ​ເບີ່​ງບໍ່​ເຫັນ​ອີກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ເອງ.


ເຮັດ​ການກວດ​ເຊັກ​​ໄຟ​ຊ່ອງ​ສະຫວ່າງ ​ແລະ ​ໄຟ​ສັນຍານ​ຕ່າງໆ

23. ຢ່າ​ລືມ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເດີນທາງ​ໄກຄວນ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຂອງຄົນຂັບ​ນຳ ວ່າ​ພັກຜ່ອນ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ການ​ເດີນ ທາງ​ໄກ​ຕ້ອງ​ຊອກ​ໂຕ​ຊ່ວຍ​ກັນ​ແນ່ ຖ້າ​ບໍ່​ໄຫວ​ກໍ່​ພັກຜ່ອນ​ຈັກໜ້ອຍຍັງ​ດີກ​ວ່າ​ຝືນ​ຄັບ​ຕໍ່​ໄປ.

214 views0 comments

Comments


bottom of page