ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່

ໂຮງຮຽວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

ທີ່ຕັ້ງ

ຖະໜົນ ໂພນຕ້ອງ ຮ່ອມ 22 ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາຂາ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ

ເບີໂທ: 021 265121,​ 265121

ສາຂາ ບ້ານ ນາແຮ່

ເບີໂທ: 021 265159

ສາຂາ ບ້ານ ດອນກອຍ

ເບີໂທ: 021 265149

ສາຂາ ຈໍາປາສັກ

ເບີໂທ:  031 480536

ແບບຟອມຕິດຕໍ່ເຮົາ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກລົກຍົນ

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ

ເບີໂທ: 021 263557

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ: 023 431657

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເບີໂທ: 071 252681

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເບີໂທ: 054 212005

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເບີໂທ: 031 410148

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ