ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດທີທ່ານໄວ້ໃຈ

ຮຽນຫຼັກສູດເລີ່ມໃຫມ່

Classes and Courses

Driving Lesson

ການຮຽນຂັບລົດໃຫມ່ເຮົາໃຫ້ເຖິງ 15ຊົ່ວໂມງ ເຮົາຈະສອນໂດຍແບບສ່ວນໂຕໂດຍໃຊ້ລົດ 1ຄັນ ຕໍ່ນັກຮຽນ 1ທ່ານ ແລ້ວ ອາຈານ 1ຄົນ ເຮົາຈະຮຽນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃນການຂັບຂີ່ ແລ້ວທ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກໂມງຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ເລີຍ ຫຼື ມີຄໍາຖາມ ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໂດຍຕົງ.

ຮຽນພາກບໍາລຸງ

ຄອດສ໌ນີ້ນັກຮຽນຈະເພີ້ມທັກສະ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະເພີ້ມລະດັບໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການຂັບຂີ່. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາໄດ້ມື້ນີ້ທີ່ຈະສຶກສາຮຽນຄອດສ໌ຂອງພວກເຮົາ.

ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຮົາ

     ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ເຕີບໂຕມາດ້ວຍຄວາມແຂງແຮງ, ມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນ ແລະ  ບໍ່ມີການສີ້ນສຸດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າໃຈຮຽນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ກໍຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1994 , ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ໄດ້ຮັບທັກສະພື້ນຖານ, ການພັດທະນາເຕັກນິກໃຫມ່ໆ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ.
ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ປະເທດລາວ, ພວກເຮົາກໍມີຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສູດເພື່ອສະໜັບສະໜຸນນັກຮຽນຈາກທຸກດ້ານ. ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຖ້າມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ  ຫຼື ຂໍ້ມູນການຮຽນ.

ຄໍາສີ ບຸບຜາພັນ

ອາຈານສອນຕົວຈິງ

ໄມ ນັນທະວົງດວງສີ

ອາຈານສອນຕົວຈິງລົດເບົາ

ປານຄໍາ ພະສິດທິລາດ

ອາຈານສອນຕົວຈິງລົດບັນທຸກ

ສະຖານທີ

ຖະໜົນ ໂພນຕ້ອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອຫຼວງວຽງຈັນ

+85621 218882

ໃສ່ຂໍ້ມູນ ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ສອບຖາມ

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ